Reklama

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania treści bloga bez zgody autora.

środa, 19 sierpnia 2015

Makaki i koczkodany

Nie wszystkie małpy nadają się do trzymania w domu. Zdecydowana większość małp dorasta do znacznych rozmiarów. Są wtedy bardzo silne, a jednocześnie, jeśli będziemy postępować z nimi nieodpowiednio, mogą stać się agresywne. Z tego względu na domowe pupile nadają się jedynie niektóre gatunki. Te najbardziej popularne to kapucynki, sajmiri oraz niektóre makaki i koczkodany. Niestety, zarówno makaki, jak i koczkodany zostały wpisane przez polskiego ustawodawcę na listę zwierząt niebezpiecznych. Czy słusznie?